Miljö

Miljöarbetet är en integrerad del av vår verksamhet

För en renare miljö

Städzon arbetar aktivt för att minimera vår verksamhets miljöpåverkan. Miljöarbetet är en integrerad del av vår verksamhet. Städzon arbetar för att formulera miljömål som säkrar en fortlöpande positiv utveckling med minskad miljöpåverkan som mål. Vi jobbar aktivt med vår miljöpolicy som finns dokumenterad och förankrad hos våra medarbetare. Vi uppdaterar vår miljöpolicy om ny teknik eller ett modifierat förfaringssätt utvecklas.

Miljölagar och Föreskrifter

Vi uppfyller gällande miljölagar och andra föreskrifter

Kunders miljöarbete

Vi stöttar och underlättar våra kunders miljöarbete

Städkemikalier

Vi håller förbrukningen av städkemikalier så låg som möjligt

Miljöklassad

Vi använder miljöklassade städkemikalier

Återvinning

Vi återvinner förbrukat material och tomma förpackningar

Kontakta oss för offert

Det är enkelt att kontakta oss

060 - 52 52 40

mikael@stadzon.se

Kungsvägen 3, 856 40 Sundsvall

Nu när du vet vad vi gör

Välkommen att kontakta oss och berätta vad vi kan göra för just dig,