Om oss

Professionellt städföretag i Sundsvall

Vår städzon är Sundsvall

Städzon har cirka 25 medarbetare som tillsammans servar ett hundratal fasta kunder, med stor variation på hur städtjänsten ska utformas. Det varierar från det lilla privathushållet, med städning en gång i månaden, till det stora kontoret med flera hundra medarbetare där vi städar varje dag. Oavsett kund är vårt viktigaste kärnvärde ”nöjd kund”!

Personalpolicy

Städzon arbetar målmedvetet för att vår personal ska må bra och ha ett motiverande och utvecklande arbete. Vi låter regelbundet medarbetare genomgå SRY-utbildning och alla får fortlöpande individanpassad internutbildning.

Städzon fäster stor vikt vid jämställdhet. Vi har anställda som nyss slutat gymnasiet och andra som ser fram emot pensionen. Vi har en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Medarbetarna bedöms utifrån sin yrkesutövning och inte utifrån ålder, kön, etnicitet, politisk åskådning eller religion. Samtliga medarbetare understöder nolltolerans mot mobbning. Vid rekrytering fäster vi stor vikt vid social kompetens och personliga egenskaper. Vi vill erbjuda våra kunder en kompetent medarbetare med rätt utbildning som är motiverad, glad och sympatisk.

Om oss

Städzon Sundsvall AB är ett lokalt företag som erbjuder städservice och städning i Sundsvall med omnejd. Företagets ledning består av vd och personalansvarige Mikael Danielsson, kundansvarige Gunnar Andersson och vår arbetsledare Jana Persson,  Mikael, Gunnar och Jana har alla SRY-utbildning och tillsammans mer än 50 års erfarenhet av lokalvård. Våra kunskaper och erfarenheter av olika städtjänster ger oss goda förutsättningar att erbjuda städservice med kundens behov och förväntningar i fokus.

Gunnar Andersson
Kundansvarig
gunnar.andersson@stadzon.se
070 797 90 69
Jana Persson
Arbetsledare
jana@stadzon.se
0702 25 69 76
Christoffer Persson
Ansvarig Specialservice
christoffer@stadzon.se
0760 18 68 02

“Vår kunskap, erfarenhet och stora serviceanda är din trygghet när du anlitar oss!”

Företagets ledning består av vd och personalansvarige Mikael Danielsson, kundansvarige Gunnar Andersson, vår arbetsledare Jana Persson och Ansvarig för Specialservice Christoffer Persson. Alla har SRY-utbildning och tillsammans mer än 50 års erfarenhet av lokalvård.

Offertförfrågan

Det är enkelt att kontakta oss

060 - 52 52 40

mikael@stadzon.se

Kungsvägen 3, 856 40 Sundsvall

Nu när du vet vad vi gör

Välkommen att kontakta oss och berätta vad vi kan göra för just dig,